TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

AMA hướng đến trở thành hệ thống trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam; với chất lượng giáo dục, đào tạo chuẩn Quốc tế; và là trung tâm có quyền tổ chức khảo thí các cuộc thi ngoại ngữ có giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, AMA hướng đến trở thành tên tuổi lớn về nhượng quyền thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục Anh ngữ trong và ngoài nước.

SỨ MỆNH

Sửa lần cuối: Thursday, 5 December 2019, 4:37 AM